free simple site templates

Andrus Noorhani Fotokool

FOTOTÖÖTLUS
Adobe Lightroom Classic

 1. Õppekava nimetus 
  Fototöötlus programmiga Adobe Lightroom Classic
 2. Õppekavarühm: 
  Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
  Õppekava lähtub fotograafi 4. taseme kutsestandardi võttejärgse töö kompetentsi (B.2.4) tegevusnäitajatest. Kutsestandardi kirjelduse leiad siit ..
  Antud kursus ei anna kutset. Kursus toetab kutse omandamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamist.
 3. Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena töötleb õppija kaamerast tulevat RAW ja JPG vormingus pildifaile.
  Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija …
  - teeb muudatusi pildi kvalteediomadustes
  - teeb muudatusi pildi kaadris ja perspektiivis
  - teeb pildis lokaalseid korrektuure
  - valib kasutusvaldkonnale sobiva pildivormingu
  - haldab pildifailide andmebaasi
 4. Koolituse sihtgrupp on fotograafid ja fototöötluse huvilised.
  Õppe alustamise nõuded fototöötluse valdkonna eelteadmiste osas puuduvad. 
 5. Koolituse kogumaht on 24 akadeemilist tundi auditoorset tööd.  
  Õppekeskkond auditoorseks tööks on loenguruum. 
  Õppijate arv ühes grupis on max 12 inimest.
  Õppevahendteks on arvuti ja töövihik. Arvuti (soovitavalt sülearvuti) kasutamise võimalus peab õppijal endal olema. Arvutisse peab olema installeeritud fototöötlusprogramm Adobe Lightroom Classic. Töövihik, antakse igas tunnis ja selle eest täiendavalt tasu ei lisandu.
 6. Õppeprotsess: Autitoorne töö, milles vaheldub teoreetiline selgitus ja praktilised harjutused.Õpilased töötavad arvutil kaasa.
  Õppe sisu:
  - pildi töötlusvahendid : WB, heledus, kontrast, teravus, objektiivi moonutused, lõikamine
  - värvi korrektuurid, stiliseerimine
  - kaamera profiilid
  - lokaalsed töötlusvahendid : gradient, ovaal ja pintsel, mask
  - preset'id, nende loomine ja kasutamine
  - Library moodul, import ja export, pildiarhiivi haldamine, filtrid,
  - kollektsioonide loomine ja kasutamine
  Õppemeetodid:
  auditoorne õpe, milles on loeng, praktilised harjutused, programmi kasutamine, arutlus, töövõtete analüüs.
 7. Õpingute lõpetamise eeldus …
  - osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides,
  - kirjalike testide ja suuliste küsitluste läbimine teemade kaupa.
  Testid ja küsitlused peavad olema sooritatud positiivsele tulemusele, kõigis teemades.
  Hindamismeetodid
  - kirjaliku testi ja suuline küsitlemise puhul - õppija on omandanud mõisted ja oskab neid seostada.
 8. Koolituse läbimisel väljastatakse õppijale ..
  - tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded, iseseisvad pildistamistööd ja lõputöö, on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud
  - tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst, osales vähemalt 50% auditoorsetes tundides. Tõendil on märgitud millises osas õppija õppekava täitis.
  Kõik tunnistused ja tõendid on nummerdatud ja nende üle peetakse arvet.
 9. Koolitusese viib läbi fotograaf Andrus Noorhani.
  Andrus on 20 aastase profesionaalse töökogemusega fotograaf, teostanud nii ärikliendi kui eraisikute erinevaid tellimustöid väga erinevates olukordades. Andrus on olnud aastatel 2005-2012 Overall Eesti AS fototehnika konsultant. Andrus on olnud koolitaja ja konsultant fotograafia valdkonnas alates 2006. aastast. 

Õppekava
Fototöötlus, Adobe Ligtroom Classic
on kasutusel alates aastast 2012.
Õppekava uuendatakse igal aastal.
Õppekava uuendati viimati detsembris 2020.