best free css templates

KAAMERA LISAVÄLGU
KASUTAMINE

Fotokoolitus välgu valguse eripärast

Kaamera välku kasutatakse lisavalguse saamiseks hämaras või lausa pimedas. Kuid välguga pildistamine ei pea olema pimesi rapsimine - kord tuleb pilt, kord ei tule. Seepärast keskendume selle koolituse esimeses tunnis välgust lähtuva valguse erinevusel võrreldes tavapärase püsivalgusega. Vaatame, kuidas kaamera ja välk koostööd teevad ja kuidas jõuavad pildile kaks erinevat valgust - üldvalgus ja välgust lähtuv valgus.
Koolituse teises tunnis vaatame, milliseid võimalusi pakub meile liikuv välgupea, miks suunata valgust üles, külgedele või ka enda selja taha. Et mõista sellise suunatud valguse käitumist, uurime valguse peegeldumise üldisi põhimõtteid ja sellega kaasnevat valguse tugevuse muutumist. Tunnis proovime ka valguse suunamisel kasutatavaid erinevaid lisavahendeid ning arutleme nende praktilisuse üle.
Koolituse kolmandas tunnis vaatame veel erinevaid teemasid, millega välguga pildistamisel peame arvestama. Näiteks küsimus, miks tekivad punased silmad või kuidas paika saada WB (white balance). Kolmandas tunnis arutame ka tehtud kodutöid ja võtame koolituse kokku väikese teadmiste kontrolli testiga.

Ja siin nad on..
3 koolipäeva teemade hästi lühike kirjeldus ..

 1. Kaks valgust
  Välgu valguse ja üldvalguse suhe.
  Välgu valguse ulatus ruumis.
 2. Valguse peegeldumine
  Välgu valguse peegeldumine erinevatelt pindadelt.
  Välgu pea suunamine sobiva valguslahenduse saamiseks.
 3. Kokkuvõte
  Mitmed eriteemad ja arutelud.
  Kodutööde analüüs ja teadmiste test.

Õppetöö põhiosa moodustavad klassiruumis toimuvad tunnid, milles vahelduvad teooria, näited ja arutlused. Õpitu kinnistamiseks on iseseisvad kodused ülesanded. Võimalik saada ka individuaalset konsultatsiooni. Koolituse ajaline maht auditooriumis on 12 akadeemilist tundi. Vähemalt kaks korda nii palju peab osaleja tegema kodus ka iseseisvat tööd.
Kokkuvõttes, see koolitus annab osalejale teadmised välgu valguse kasutamise võimalustest ja oskuse praktilisesks pildistamiseks nii ruumis kui välitingimustes.

Koolitusele on oodatud fotohuvilised, kes soovivad omandada välguga pildistamise oskuse.
Koolitusele tulijalt oodatakse eelteadmisena kaamera kasutamise oskust ja fotograafia põhimõistete tundmist.
Koolitusele tulijal peaks olema peegelkaamera või hübriidkaamera ja sellele sobiv lisavälk. Välgu mudeli osas palun konsulteerida kursuse õpetajaga.
Koolitusele tulijalt oodatakse tahet ja järjekindlust töötada klassitundides, aga ka oma aja panustamist iseseisvate ülesannete täitmiseks ja õpitu kinnistamiseks.

Koolitus toimub Tallinnas, Kopli 25A (Standardi maja). 
Õpetab fotograaf Andrus Noorhani. Pikemalt temast .. 
Korraldab Andrus Noorhani Fotokool, ANFK OÜ. Pikemalt koolist ..

Ajakava
Koolitus toimub 19.03 - 2.04 2024, teisipäeviti, 3 nädalal.
Tunnid toimuvad õhtuti, 18.00-21.30.

Õppetasu
Koolituse õppetasu on 220€
Õppetasust pikemalt saad lugeda õppekorralduse eeskirjas.
AN Fotokool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusele registreerumine

Registreerumiseks palun saada e-mail aadressile
andrus@anfotokool.ee
Palun kirjuta sinna ...
- koolitusele tulija nimi
- e-mail ja telefon
- kas koolituse eest tasud ise või tasub firma (firma nimi).

Kui kirjale pole 24 tunni jooksul tulnud vastust,
siis helista 53435558 (Andrus Noorhani).