how to develop your own website

Andrus Noorhani Fotokool

FOTOTÖÖTLUS
Adobe Photoshop

 1. Õppekava nimetus 
  Fototöötlus programmiga Adobe Photoshop
 2. Õppekavarühm: 
  Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
  Õppekava lähtub fotograafi 4. taseme kutsestandardi võttejärgse töö kompetentsi (B.2.4) tegevusnäitajatest. Kutsestandardi kirjelduse leiad siit ..
  Antud kursus ei anna kutset. Kursus toetab kutse omandamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamist.
 3. Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena töötleb õppija fotomaterjali, parandades foto kvaliteeti või luues mitme foto osade kombineerides uusi pilte.
  Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija …
  - teeb muudatusi pildi kvalteediomadustes
  - muudab pildi soovitud osas heledust ja värvi
  - lõikab pildist välja vajalikke osi
  - liidab eri pilte kokku uueks tervikpildiks
  - lisab pildile erinevaid tekstuuri, heleduse ja värvi efekte
  - lisab pildile teksti ja sümboleid, loob reklaamis vajalikke pilte
  - valmistab pildimaterjali ette trüki jaoks
 4. Koolituse sihtgrupp on fotograafid ja fototöötluse huvilised.
  Õppe alustamise nõuded fototöötluse valdkonna eelteadmiste osas puuduvad. 
 5. Koolituse kogumaht on 144 akadeemilist tundi, millest 48 tundi on auditoorset tööd ja 96 tundi iseseisvat tööd. Auditoorne töö on jaotatud kuuele koolipäevale, igal korral 8 akadeemilist tundi. Auditoorsed tunnid hõlmavad nii teoreetilist õpet kui ka praktilisi harjutusi.  
  Õppekeskkond auditoorseks tööks on loenguruum. 
  Õppijate arv ühes grupis on max 12 inimest.
  Õppevahendteks on arvuti ja töövihik. Arvuti (soovitavalt sülearvuti) kasutamise võimalus peab õppijal endal olema. Arvutisse peab olema installeeritud fototöötlusprogramm Adobe Photoshop. Töövihik, antakse igas tunnis ja selle eest täiendavalt tasu ei lisandu.
 6. Õppeprotsess: Autitoorne töö, milles vaheldub teoreetiline selgitus ja praktilised harjutused.Õpilased töötavad arvutil kaasa.
  Õppe sisu:
  - pildiosa valik (select) erinevad viisid
  - töö pildikihtide ja maskidega, kihtide sulandumine 
  - värvipalletid ja töö pintsliga
  - heledus ja kontrasti tööriistad, kurvid
  - manipulatsioonid värviga
  - lokaalsed korrektuurid, retušeerimine
  - filtrid ja nende kasutamise eri viisid
  - teksti ja graafiliste objektide lisamine, kompositsiooni loomine
  - töötluse automatiseerimiseks actionite kasutamine

  Õppemeetodid:
  auditoorne õpe, milles on loeng, praktilised harjutused, programmi kasutamine, arutlus, töövõtete analüüs.
 7. Õpingute lõpetamise eeldus …
  - osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides,
  - kirjalike testide ja suuliste küsitluste läbimine teemade kaupa.
  Testid ja küsitlused peavad olema sooritatud positiivsele tulemusele, kõigis teemades.
  Hindamismeetodid
  - kirjaliku testi ja suulise küsitlemise puhul - õppija on omandanud mõisted ja oskab neid seostada.
 8. Koolituse läbimisel väljastatakse õppijale ..
  - tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded, iseseisvad pildistamistööd ja lõputöö, on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud
  - tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst, osales vähemalt 50% auditoorsetes tundides. Tõendil on märgitud millises osas õppija õppekava täitis.
  Kõik tunnistused ja tõendid on nummerdatud ja nende üle peetakse arvet.
 9. Koolitusese viib läbi fotograaf Andrus Noorhani.
  Andrusel on Photohopi kasutaja kogemus alates 1996.ja õpetamise kogemus 2010. aastast.
  Andrus on 20 aastase profesionaalse töökogemusega fotograaf, teostanud nii ärikliendi kui eraisikute erinevaid tellimustöid väga erinevates olukordades. Ta oli aastatel 2005-2012 Overall Eesti AS fototehnika konsultant. Koolitaja ja konsultant fotograafia valdkonnas on ta alates 2006. aastast. 

Õppekava
Fototöötlus, Adobe Photoshop
on kasutusel alates aastast 2014.
Õppekava uuendatakse igal aastal.
Õppekava uuendati viimati aprillis 2022.